אמץ

דרך הסבל קלה יותר מדרך הדיבור, איך אומרים לבני משפחתך הכללית לחלק את הנטל, הרי זה בא לפני

התמסרות לבורא. עבודת ההפצה מקרבת אותנו לבורא.

קשה לדבר….קשה לומר….קשה לבקש….יותר קל לסבול ולשתוק……

ואני מקשיבה לפנימיותי – "אומץ "

אומץ מורכב מאותיות בעלות משמעות.

א -אהבה, לבוא לשיחה זו מתוך אהבה.

ו- ויתור, לוותר על האגו. – להתבטל, להגיע לשפלות מול הבורא והמשפחה הרוחנית.

מ- מחילה, להגיע לשיחה מתוך סליחה ומחילה, והבנה שהכול מהבורא לטובתנו העליונה.

צ- צורך, הצורך באור ובאנרגית החיים לא לוותר על כך, על התכנית להגיע להתחברות מלאה עם הבורא. צורך – רצון

היפוך הרצון מרצון לקבלה לרצון להשפעה.

אדם מקבל אומץ לאחר שהוא שלם עם עצמו ומקבל החלטות, היות ואומץ מורכב ממילים אלו, השיחה שאת רוצה לקיים,

תעשה באהבה, במחילה והבנת העבר, והצורך שלך להתקדם הלאה. )שיחה- היא התכללות בחברה(

בני האדם שכחו את המוסג "אומץ" והמילה נחשבת להיפך מפחד. המילה אומץ מורכבת ממשמעויות עדינות, וחכמות.

עשייה עם אומץ נעשית באהבה.

עשייה עם אומץ נעשת בחוכמה. עשייה עם אומץ נעשית מתוך ויתור.

עשייה עם אומץ נעשית מתוך צורך חזק להיצמד לטובתנו הגבוהה, לאור, כפי שאנו רוצים.

לכשנגיע לכך נוכל לדבר בשפה אחת "אהבה"

נשמע קל?????

161

"לכול אדם יש תפקיד בעולם הזה, כול אדם הוא חלק קטן מתכנית אלוקית מפוארת ועצומה. אם אדם אינו מגיע

בחייו לאותו תפקיד מיועד, חש הוא חוסר סיפוק מחייו. שום הנאה מחומר או הנאה גופנית או הנאה מהתאהבות אנושית

אינה יכולה למלא את החסר. אדם ימלא את עצמו ואת סיפוקו זמנית בלבד. רק כאשר יגיע לתפקידו בתכנית האלוקית,

ירגיש שמחה אמיתית ואושר ואהבה אמיתית לא אנוכית, ללא שיפוט וביקורת. ואין זה קשור כלל מה הוא עיסוקו, וממה

האדם מתפרנס, ומה תרומתו לכלל, אותו תפקיד הוא ברמת נשמה, ותרומת עבודתו הרוחנית והיגיעה שאדם נותן עבור

תיקון הנשמה, מה שחשוב שיעשה ויהיה מודע לכך שכול שהוא עושה הוא לטובה. לכולנו תפקיד אחד מוגדר, לצאת

מכאב וסבל, להביא אל חיינו שפע אהבה שימחה אושר, ויציאה מהחלום אליו נכנסנו. להצטרף לממלכת אור ואהבה

ולהגיע למצוות ואהבת לרעך כמוך ולדבקות עימו.

עלינו לעשות את העבודה בעזרת האור, אף אחד אחר לא יוכל לעשות זאת במקומנו.)אני חוזרת שוב ושוב(

אותו ה-"צורך" )רצון( מוציא את האדם ממעגל הסבל והכאב של החיים הגשמיים, עדיין ממשיך הוא לראות את

הסבל והכאב ממקום אחר גבוה יותר וברור לו מה שורשו, ויש באפשרותו לתת מהשפע שהוא מקבל, "להשפיע".

והדבר יכול לקחת הרבה מחזורי חיים. אלה שהיום בדור האחרון, קל יותר להגיע להכרת הבורא. למצוא את התפקיד

המיועד לנו עליו חתמנו בפני הבורא טרם באנו לכאן.

והתפקיד זהה לכולנו – לעשות ככל יכולתנו להגיע למצב של "לאהוב את הכלל כעצמנו" ולעשות מאהבה ללא תנאי.

תודה!