מעגל שבינינו

08:20 פיצוץ הבליח חתך את האוויר.הדף דחף פיזר העיף.
מחסן מלא בזיקוקים התפוצץ….בין זיקוקים שעפו לשמים כביום חג לבין אש שאיכלה את סביבותיה.
הכל צף בשניה.
המתים והחיים.המתים שתהא נישמתם צרורה בצרור החיים ,והחיים שנאבקים על חייהם.
החיים של המשכיר והשוכר
החיים של השכנים.
כל המושב התחבר ברגע אחד,ורק מגילוי רע:לטוב ולרע.
רגע אחד שנתן להבין את הקשר והתלות בינינו.
חינוך מחדש אנו צריכים לעבור.לקדם את חשיבות הזולת.,אם היתה חשיבות כזו
לעולם לא היו רוצים לא משכיר ולא שוכר עסק של זיקוקים במרחב מגורים. כל אחד היה חושב על הביטחון של הזולת.
קשר נכון בינינו מוביל לאיזון לביטחון לשלוה.
ואיך אני הכותבת קשורה? ובכן אני האמא שביתה גרה בסמיכות למקום הפיצוץ.
רואה מהצד איך גורלם של השוכרים והמשכירים נמהל למצב אחד של הדדיות מעבר לחוזה וכסף.
מצב אחד של הדדיות לשם אנחנו שואפים לא מנסיבות חיצוניות רעות אלא מתוך רצון פנימי
שנברר מצורה חדשה ומשמחת.
זאת נילמד רק ביחד במעגל שבינינו.מעגל שילוה אותנו מינקות ועד סבתאות.
בתוך בתינו ברחובותינו בבתי סיפרנו .יתן לאנשים את הכח את שימחת החיים להרגיש את קיומם
בצורה הנעלה של כתר הבריאה.
המילים גבוהות ההרגשה נעלה….הביצוע פשוט.
המעגל שבינינו הפוך לחלוטין לטבענו לכן עלינו רק להסכים להיות בו ויהי מה.
כל כלל בו מביא התנגדות וגם גילוי.
לשבת במעגל
כולם שוים
מדבר זוכה להקשבה
לא שוללים
רק מוסיפים.